Toekomstige opleidingen

Introduction to the use of CFD in Fire Safety Engineering

03/2017 - 06/2017

Thanks to the modern and advanced technique of Computational Fluid Dynamics (CFD), performance-based design allows more flexibility (than prescriptive regulations) in meeting the fire protection needs of modern buildings. General theoretical CFD aspects will be addressed first and will then be put in practice by considering the set-up and analysis of several cases using a specific CFD package.

Meer info

Big Data

03/2017 - 06/2017

In deze opleiding krijgt u inzicht in de problematiek die gepaard gaat met 'Big Data' en in de beschikbare ICT-oplossingen die momenteel voorhanden zijn. Er wordt aangetoond hoe de aangereikte oplossingen werken, wat hun beperkingen en voordelen zijn en waar en wanneer ze het beste kunnen worden ingezet.

Meer info

Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen - Module 2

04/2017 - 06/2017

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die als bodemsaneringsdeskundigen type 2 aan de slag wil gaan en voor diegenen die reeds ervaring hebben in de bodemsector en hun kennis willen opfrissen en/of uitbreiden.

Meer info

Energy-efficiency in industry

05/2017 - 12/2017

This advanced course is intended for all energy intensive industries and will cover the possibilities for energy recovery and efficient energy use.

Meer info

Huidige opleidingen

Additive Manufacturing

01/2017

Eén van de belangrijkste technologische evoluties van het moment is Additive Manufacturing (AM). AM omvat een reeks technieken, waaronder 3D-printing, waarmee op een snelle en nauwkeurige manier 3D-objecten kunnen worden gemaakt in uiteenlopende materialen.

Meer info

Expertisetechnieken

11/2016 - 06/2017

De doelgroep van deze opleiding omvat de talrijke aannemers, accountants, architecten, landbouwkundigen, bouwkundigen, ingenieurs, landmeters, verzekeringsexperts, ... die in het kader van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures als deskundige worden aangesteld of wensen te worden aangesteld door hoven, rechtbanken of verzekeringsmaatschappijen.

Meer info

Lean (Green & Black Belt)

10/2016 - 03/2017

Een actie-gericht programma voor wie de invoering van LEAN in een bedrijf moet leiden en begeleiden.

Meer info

Basisstatistiek voor onderzoekers

10/2016 - 06/2017

Een goede keuze maken uit het ruime aanbod van statistische methoden voor het analyseren van data is geen eenvoudige opdracht. Het berust immers op een grondige kennis van de voorwaarden waaronder de statistische methode werd ontwikkeld. Ook bij de interpretatie van de resultaten is inzicht in de kracht en de tekortkomingen van de gebruikte statistische techniek onontbeerlijk...

Lees verder

Offshore windenergie

09/2016 - 06/2017

Essentieel voor de verdere ontwikkeling van de Belgische offshore-sector is de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel via gespecialiseerde en toepassingsgerichte opleidingen. Om aan deze noden te voldoen organiseren de KU Leuven en de Universiteit Gent deze opleiding die op postacademisch niveau het domein van Offshore Windenergie uitdiept.

Meer info

Voorbije opleidingen

2016

Reinforcing and strengthening of structures with FRP reinforcement

01/2017

This course gives an excellent exposure on the design and application of FRP reinforcement in new construction and rehabilitation and is taught by international experts in this field.
The aim of the course is to train participants with specific knowledge and skills, allowing them to consider, design and apply FRP reinforcement in a systematic way.

Website

Statistiek in het bedrijfsleven

10/2016 - 12/2016

Deze cursus wil de deelnemers laten proeven hoe statistiek nuttig kan gebruikt worden binnen hun bedrijf, zonder te vervallen in ingewikkelde formules en complexe resultaten. De focus ligt op het begrijpen van data en hoe deze op een eenvoudige doch gegronde manier kan vertaald worden naar business beslissingen.

Meer info

Informatiebeheer voor bouwprojecten (BIM)

10/2016 - 12/2016

In deze lessenreeks wordt ingegaan op de werking van BIM-toepassingen en op het BIM proces. Ook de manier waarop BIM kan ingezet worden in bouwprojecten voor het genereren van een effectieve meerwaarde voor de partners in het bouwteam, dit doorheen de gehele levenscyclus van het gebouw, komt aan bod

Meer info

Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen - Module 1

09/2016 - 10/2016

Het getuigschrift van deze opleiding is één van de noodzakelijke voorwaarden om door de Vlaamse Overheid erkend te worden als bodemsaneringsdeskundige
type 1
.

Meer info

Blue Growth Summerschool

09/2016

Intrigued by one of Europe's top policy priorities: Blue Growth? Fascinated by looking across disciplines? Keen to obtain the latest trends from marine and maritime experts? Then, have a look at the programme and join for one (single module) or two weeks (full programme).

More info

Laagspanningsinstallaties. Ontwerp en exploitatie

09/2016

Het dimensioneren van industriële elektrische installaties is een complex gebeuren. Niet enkel een continue verandering in technologie en exploitatie, maar ook een evoluerende regelgeving maakt het een noodzaak om als ontwerper en/of uitbater de vereiste kennis te beheersen en bij te schaven.
Deze cursus werd opgesteld om dergelijke kennis over te dragen.

Meer info

Integrale productontwikkeling

09/2016 - 06/2017

Je krijgt in deze opleiding inzicht in het integrale ontwerptraject van een nieuw product, met steeds vaker aanvullende diensten. Je leert hoe je orde schept in dit complexe proces. Hoe jij jouw productontwikkeling in goede banen leidt. Zodat jij jouw creatieve ideeën omzet in een succesvol product.

Meer info

Lean (Green & Black Belt)
Extra editie

02/2016 - 06/2016

Een actie-gericht programma voor wie de invoering van LEAN in een bedrijf moet leiden en begeleiden.

Meer info

Big Data

03/2016 - 06/2016

In deze opleiding krijgt inzicht in de problematiek die gepaard gaat met 'Big Data' en in de beschikbare ICT-oplossingen die momenteel voorhanden zijn. Er wordt aangetoond hoe de aangereikte oplossingen werken, wat hun beperkingen en voordelen zijn en waar en wanneer ze het beste kunnen worden ingezet.

Meer info

Informatiebeheer voor bouwprojecten (BIM)

04/2016 - 06/2016

In deze lessenreeks wordt ingegaan op de werking van BIM-toepassingen en op het BIM proces. Ook de manier waarop BIM kan ingezet worden in bouwprojecten voor het genereren van een effectieve meerwaarde voor de partners in het bouwteam, dit doorheen de gehele levenscyclus van het gebouw, komt aan bod

Meer info

Offshore windenergie

09/2015 - 06/2016

Essentieel voor de verdere ontwikkeling van de Belgische offshore-sector is de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel via gespecialiseerde en toepassingsgerichte opleidingen. Om aan deze noden te voldoen organiseren de KU Leuven en de Universiteit Gent deze opleiding die op postacademisch niveau het domein van Offshore Windenergie uitdiept.

Meer info

Integrale productontwikkeling

09/2015 - 06/2016

Je krijgt in deze opleiding inzicht in het integrale ontwerptraject van een nieuw product, met steeds vaker aanvullende diensten. Je leert hoe je orde schept in dit complexe proces. Hoe jij jouw productontwikkeling in goede banen leidt. Zodat jij jouw creatieve ideeën omzet in een succesvol product.

Meer info

Introduction to Finite Element Analysis

05/2016

This three-day course covers the theoretical background of Finite Element Analysis and provides the opportunity of a first experience with two very well-known finite element commercial packages, namely ANSYS and ABAQUS.

Meer info

Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen - Module 2

03/2016 - 05/2016

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die als bodemsaneringsdeskundigen type 2 aan de slag wil gaan en voor diegenen die reeds ervaring hebben in de bodemsector en hun kennis willen opfrissen en/of uitbreiden.

Meer info

Lean (Green & Black Belt)

10/2015 - 03/2016

Een actie-gericht programma voor wie de invoering van LEAN in een bedrijf moet leiden en begeleiden.

Meer info

Schadediagnose en herstelling van beton

09/2015 - 02/2016

Deze opleiding behandelt schadefenomenen van structurele en niet-structurele aard, de diagnosetechnieken en -analyse, producten, systemen en hersteltechnieken.

Meer info

Reinforcing and strengthening of structures with FRP reinforcement

01/2016

This course gives an excellent exposure on the design and application of FRP reinforcement in new construction and rehabilitation and is taught by international experts in this field.
The aim of the course is to train participants with specific knowledge and skills, allowing them to consider, design and apply FRP reinforcement in a systematic way.

Website

`

2015

Energie-efficiëntie in de industrie

05/2015 - 12/2015

Energie-efficiëntie verdient een continue aandacht en kan uw bedrijf veel geld besparen.
Na het succes van de drie vorige edities, bieden we u een vernieuwde en geüpdatete versie van deze cursus aan.

Meer info

Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen

09/2015 - 11/2015

Het getuigschrift van deze opleiding is één van de noodzakelijke voorwaarden om door de Vlaamse Overheid erkend te worden als bodemsaneringsdeskundige type 1. Uniek aan deze opleiding is dat deze deels via afstandsleren en deels via contactmomenten wordt gegeven.

Meer info

Verpakking van levensmiddelen

04/2015 - 11/2015

Deze opleiding moet de deelnemer in staat stellen om door het combineren van levensmiddel, verpakking en vulsysteem, gewenste producten met de gewenste houdbaarheid op de markt te brengen.

Meer info

Dimensioneren van elektrische laagspanningsinstallaties

10/2015

In elk gebouw en elke sector komt men in aanraking met elektrische installaties. Deze cursus biedt een breed en duidelijk overzicht van alle aspecten die bij het dimensioneren van elektrische laagspanningsinstallaties aan bod komen.

Meer info

Power quality

09/2015

Power quality is een veel gebruikt begrip maar niet steeds even duidelijk wat dit juist omvat. Deze cursus (2 dagen) biedt een breed en duidelijk overzicht van alle aspecten die onder power quality vallen, dit zowel in theoretische als in praktische sessies.

Meer info

Introduction to the use of CFD in Fire Safety Engineering

03/2015 - 06/2015

This series of lectures, proposed by the Ghent University research group of Prof. Bart Merci, a world leader in the field of CFD (Computational Fluid Dynamics), aims at answering to the growing demand for a CFD course expressed at the meetings of the Education Committee in Fire Safety Engineering at Ghent University, specifically by students of the postgraduate course.

Meer info

Life Sciences and biomedical technology

03/2015 - 06/2015

The aim of this lecture series is to provide to the student, in an accessible and comprehensive way, the essentials of life sciences. Departing from knowledge at the molecular level, we will gradually build up living matter from the micro- (subcellular molecules) to the macro level (organ and system level).

Meer info

Big Data

02/2015 - 06/2015

In deze opleiding krijgt inzicht in de problematiek die gepaard gaat met 'Big Data' en in de beschikbare ICT-oplossingen die momenteel voorhanden zijn. Er wordt aangetoond hoe de aangereikte oplossingen werken, wat hun beperkingen en voordelen zijn en waar en wanneer ze het beste kunnen worden ingezet.

Meer info

Expertisetechnieken

11/2014 - 06/2015

De doelgroep van deze opleiding omvat de talrijke aannemers, accountants, architecten, landbouwkundigen, bouwkundigen, ingenieurs, landmeters, verzekeringsexperts, ... die in het kader van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures als deskundige worden aangesteld of wensen te worden aangesteld door hoven, rechtbanken of verzekeringsmaatschappijen.

Meer info

Verkeersveiligheidsauditor

11/2014 - 05/2015

Verkeersveiligheidsauditing is een procedure die bijdraagt tot het vergroten van de verkeersveiligheid. Sinds december 2013 zijn dergelijke audits verplicht voor alle nieuwe infrastructuurprojecten op het trans-Europese wegennet.

Meer info

Lean (Green & Black Belt)

10/2014 - 03/2015

Een actie-gericht programma voor wie de invoering van LEAN in een bedrijf moet leiden en begeleiden.

Meer info

Reinforcing and strengthening of structures with FRP reinforcement

01/2015

This course gives an excellent exposure on the design and application of FRP reinforcement in new construction and rehabilitation and is taught by international experts in this field.
The aim of the course is to train participants with specific knowledge and skills, allowing them to consider, design and apply FRP reinforcement in a systematic way.

Website

2014

Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen

09/2014 - 11/2014

Het getuigschrift van deze opleiding is één van de noodzakelijke voorwaarden om door de Vlaamse Overheid erkend te worden als bodemsaneringsdeskundige type 1. Uniek aan deze opleiding is dat deze deels via afstandsleren en deels via contactmomenten wordt gegeven.

Meer info

Dimensioneren elektrische laagspanningsinstallaties

10/2014

In elk gebouw en elke sector komt men in aanraking met elektrische installaties. Deze cursus biedt een breed en duidelijk overzicht van alle aspecten die bij het dimensioneren van elektrische laagspanningsinstallaties aan bod komen.

Meer info

Power quality

09/2014

Power quality is een veel gebruikt begrip maar niet steeds even duidelijk wat dit juist omvat. Deze cursus (2 dagen) biedt een breed en duidelijk overzicht van alle aspecten die onder power quality vallen, dit zowel in theoretische als in praktische sessies.

Meer info

Energietechniek in gebouwen

02/2014 - 06/2014

Alle noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen op een geïntegreerde manier samengebracht.

Meer info

Additive Manufacturing

02/2014 - 06/2014

Eén van de belangrijkste technologische evoluties van het moment is Additive Manufacturing (AM). AM omvat een reeks technieken, waaronder 3D-printing, waarmee op een snelle en nauwkeurige manier 3D-objecten kunnen worden gemaakt in uiteenlopende materialen.

Meer info

Interactie van elektromagnetische velden met de mens

04/2014 - 05/2014

Deze opleiding geeft u de nodige bagage om op een objectieve manier alle informatie over interactie van elektromagnetische velden met de mens te interpreteren.

Meer info

Lean (Green & Black Belt)

10/2013 - 02/2014

Een actie-gericht programma voor wie de invoering van LEAN in een bedrijf moet leiden en begeleiden.

Meer info

Schadediagnose en herstelling van beton

09/2013 - 02/2014

Deze opleiding behandelt schadefenomenen van structurele en niet-structurele aard, de diagnosetechnieken en -analyse, producten, systemen en hersteltechnieken.

Meer info

2013

Dimensioneren elektrische laagspanningsinstallaties

10/2013

In elk gebouw en elke sector komt men in aanraking met elektrische installaties. Deze cursus biedt een breed en duidelijk overzicht van alle aspecten die bij het dimensioneren van elektrische laagspanningsinstallaties aan bod komen.

Meer info

Power quality

09/2013

Power quality is een veel gebruikt begrip maar niet steeds even duidelijk wat dit juist omvat. Deze cursus biedt een breed en duidelijk overzicht van alle aspecten die onder power quality vallen, dit zowel in theoretische als in praktische sessies.

Meer info

Food packaging
via Blended Learning

02/2013 - 06/2013

Get a broad and clear overview of the packaging of food products.
This course will be taught entirely via blended learning (online video lectures combined with live contact sessions)

More info

Energietechniek in gebouwen

02/2013 - 06/2013

Alle noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen op een geïntegreerde manier samengebracht.

Meer info


Energy-efficiency in industry
via blended learning

January 2013

This advanced course will cover the possibilities for energy recovery and efficient energy use.
This course will be taught entirely via blended learning (online video lectures combined with live contact sessions)

Meer info

Smart Textiles

06/2013

With this workshop, we aim at informing people about intelligent textiles on a theoretical level, but we also want to emphasize the practical application of the knowledge - from theory to application in real prototypes.

More info

Basisstatistiek voor onderzoekers

10/2012 - 06/2013

Nieuw bij deze opleiding is de module rond 'Design of experiments' waarin men naast het opstellen van een geschikt design, ook het belang ervan voor de statistische analyse van de resultaten leert kennen.

Meer info

Verkeersveiligheidsauditor

02/2013 - 05/2013

Verkeersveiligheidsauditing is een procedure die bijdraagt tot het vergroten van de verkeersveiligheid. Vanaf december 2013 worden dergelijke audits verplicht voor alle nieuwe infrastructuurprojecten op het trans-Europese wegennet.

Meer info

2012

Brandbeveiliging van gebouwen: rook- en warmtebeheersing

10/2012 - 05/2013

De opleiding is bedoeld voor installateurs en professionele ontwerpers van RWA-systemen en voor de personen die deze ontwerpen moeten beoordelen.

Meer info

Expertisetechnieken

11/2012 - 05/2013

De doelgroep van deze opleiding omvat de talrijke aannemers, accountants, architecten, landbouwkundigen, bouwkundigen, ingenieurs, landmeters, verzekeringsexperts, ... die in het kader van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures als deskundige worden aangesteld of wensen te worden aangesteld door hoven, rechtbanken of verzekeringsmaatschappijen.

Meer info

Life Sciences en biomedische technologie

09/2012 - 03/2013

Een toegankelijke inleiding tot de basisbeginselen van de levenswetenschappen met thema-avonden waar de recente wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen op het gebied van de neurowetenschappen, de immunologie en cardiologie worden belicht.

Meer info

Energy-efficiency in industry
via blended learning

First group september 2012

This advanced course will cover the possibilities for energy recovery and efficient energy use.
This course will be taught entirely via blended learning (online video lectures combined with live contact sessions)

Meer info

Lean (Green & Black Belt)

11/2012 - 03/2013

Een actie-gericht programma voor wie de invoering van LEAN in een bedrijf moet leiden en begeleiden.

Meer info

Statistiek in het bedrijfsleven

10/2012 - 12/2012

Deze cursus wil managers laten proeven hoe statistiek nuttig gebruikt kan worden binnen hun bedrijf, zonder te vervallen in formules en complexe resultaten.

Meer info

Geofysische bodemsensoren voor archeologische prospectie

05/2012 - 06/2012

Deze opleiding geeft een volledig overzicht van de principes van geofysische prospectie en van de meest recente geofysische bodemsensoren.

Meer info

Schadediagnose en herstelling van beton

02/2012 - 06/2012

Deze opleiding behandelt schadefenomenen van structurele en niet-structurele aard, de diagnosetechnieken en -analyse, producten, systemen en hersteltechnieken.

Meer info

Energietechniek in gebouwen

02/2012 - 06/2012

Alle noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen op een geïntegreerde manier samengebracht.

Meer info


Interactie van elektromagnetische velden met de mens

02/2012 - 03/2012

Deze opleiding verschaft de nodige bagage om op een objectieve manier alle informatie over interactie van elektromagnetische velden met de mens te interpreteren.

Meer info

Black Belt in Lean - Zesde editie

05/2011 - 01/2012

Implementeer de Lean filosofie in uw organisatie en verhoog uw competitiviteit!

Meer info

2011

Energy-efficiency in industry

05/2011 - 12/2011

This advanced course will cover the possibilities for energy recovery and efficient energy use.
Also available via distance learning (video streaming)

More info

Food packaging

10/2010 - 06/2011

Get a broad and clear overview of the packaging of food products.

Meer info

Schadediagnose en herstelling van beton

02/2011 - 06/2011

Deze opleiding behandelt schadefenomenen van structurele en niet-structurele aard, de diagnosetechnieken en -analyse, producten, systemen en hersteltechnieken.

Meer info

Materiaalkennis

11/2010 - 06/2011

Krijg inzicht in de karakteristieken en basiseigenschappen van de verschillende materiaalklassen.

Meer info

Energietechniek in gebouwen

10/2010 - 05/2011

Alle noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen op een geïntegreerde manier samengebracht.

Meer info

Expertisetechnieken

11/2010 - 05/2011

In deze opleiding worden alle stappen van het deskundigenonderzoek op een praktische manier besproken.

Meer info

Smart Textiles

04/2011

Besides informing people about intelligent textiles on a theoretical level, this workshop emphasizes the practical application of the knowledge - from theory to application in real prototypes.

More info

2010

Brandbeveiliging van gebouwen: Constructieve aspecten - de Eurocodes

09/2010 - 12/2010

Deze opleiding heeft tot doel inzicht te geven in het constructief gedrag van gebouwen bij brand en in het praktisch gebruik van de Europese normen.

Meer info

Black Belt in Lean - Vijfde editie

05/2010 - 01/2011

Implementeer de Lean filosofie in uw organisatie en verhoog uw competitiviteit!

Meer info

2009

Black Belt in Lean

05/2009 - 01/2010

Implementeer de Lean filosofie in uw organisatie en verhoog uw competitiviteit!

Meer info

ICT and Business

10/2009 - 12/2009

De nieuwe, herwerkte editie van de opleiding "ICT Systeembeheer"

Meer info

Kunststoffen

02/2009 - 06/2009

Productie - verwerking - toepassing

Meer info

2008

ICT Multimedia

11/2008 - 03/2009


Meer info

Expertisetechnieken

11/2008 - 03/2009


Meer info

Materiaalkennis

04/2008 - 11/2008


Meer info

Black Belt in Lean

05/2008 - 12/2008


Meer info

1997 - 2007

Black Belt in Lean

05/2007-12/2007


Meer info

REACH

04/2007-10/2007


Meer info

Energietechniek in gebouwen

(nieuwe herwerkte editie!)

10/2006-03/2007


Meer info

Document Management

04/2007-06/2007


Meer info

Brandbeveiliging van gebouwen

01/2007-06/2007


Kunststoffen

(Deze opleiding wordt hernomen in het voorjaar van 2009)

01/2007-05/2007


Meer info

Expertisetechnieken

11/2006-05/2007


Meer info

ICT Systeembeheer

(De herwerkte editie van deze opleiding start in het najaar van 2009 onder een nieuwe naam, "ICT and Business")

10/2006-03/2007


Meer info

Materiaalkennis

(nieuwe editie gaat van start in april 2008)

04/2006-10/2006


Meer info

Black belt in LEAN

04/2006-12/2006


Meer info

Begassing

12/2005 - 05/2006


REACH

11/2005 - 05/2006


Meer info

Expertisetechnieken


10/2005 - 03/2006


Meer info

ICT voor Managers

10/2005 - 12/2005


Meer info

Java

03/2005 - 12/2005


Meer info

Beveiliging in ICT

01/2005 - 05/2005


Meer info

Expertisetechnieken

01/2004 - 05/2004


Meer info

ICT voor Managers

01/2004 - 03/2004


Meer info

Composietmaterialen

09/2003 - 02/2004


Meer info

Fotonica

04/2003 - 06/2003


Meer info

ICT Systeembeheer

01/2003 - 05/2003


Meer info

Kunststoffen

01/2003 - 05/2003


Meer info

ICT voor Managers

10/2002 - 12/2002


Meer info

Brandweerstand

09/2002 - 12/2002


Meer info

Multimedia ICT

10/2001 - 03/2002


Meer info

ICT voor managers

01/2001 - 03/2001


Meer info

ICT Systeembeheer

11/2000 - 04/2001


Meer info

Brandweerstand

11/2000 - 03/2001


Meer info

Kunststoffen

11/1999 - 02/2000


Meer info

Kunststoffen

10/1997 - 01/1998


Meer info