Opleidingsforum

Het IVPV organiseert al meer dan 15 jaar postacademische opleidingen voor afgestudeerde ingenieurs en geïnteresseerden met dezelfde technische bagage.

Via deze opleidingen helpen we de kenniskloof met pasafgestudeerden te overbruggen, daarnaast geven we de cursisten ook de kans hun loopbaan te heroriënteren.

Bij de keuze van lesonderwerpen laten we ons graag adviseren, niet alleen door onze contacten binnen de academische wereld, maar ook en vooral via het bedrijfsleven. Op die manier trachten we de vinger aan de pols te houden van wat er leeft in de verschillende bedrijfssectoren en kunnen we inspelen op reële opleidingsnoden.

Om die link tussen de universiteit en de bedrijven te verstevigen organiseert het IVPV een opleidingsforum waarop u van harte uitgenodigd bent. Op maandag 16 april 2012 (vanaf 17u30) in het Pand in Gent, zal via een interactief rondetafelgesprek nagedacht en gebrainstormd worden over 'hot topics' voor postacademische opleidingen.

Na een algemene inleiding en twee getuigenissen over de rol van permanente vorming in het bedrijfsleven, is er een rondetafelgesprek (in kleine groepjes) rond een van volgende thema's: 'ICT', 'Gebouwen, infrastructuur en materialen', 'Energie en manufacturing', 'Voeding', 'Agro-industrie' en 'Milieu, biotechnologie en chemie'.

Programma

 • 17u30 Ontvangst met broodjes
   
 • 18u30 Voorstelling IVPV door prof. Luc Taerwe, voorzitter directieraad IVPV
   
 • 18u40 De rol van permanente vorming in het bedrijfsleven, getuigenissen van:

  - Dhr. Guy Bontinck, HR directeur, ArcelorMittal Gent
  - Dhr. Frederik Lievens, Business Unit Director, Puratos
   
 • 19u30 Brainstormsessie in kleine groepjes rond een van de thema's:

  - ICT
  - Gebouwen, infrastructuur en materialen
  - Energie en manufacturing
  - Voeding
  - Agro-industrie
  - Milieu, biotechnologie en chemie
   
 • 20u30 Conclusies door prof. Erik Dejonghe, voorzitter stuurgroep IVPV, en afsluitende receptie
   

Praktisch

 • Locatie: Cultuur- en Congrescentrum Het Pand, Gent (Bereikbaarheid)
 • De toegang tot dit event is gratis.
 • Gelieve vóór maandag 9 april 2012 uw aanwezigheid online te registreren via onderstaand inschrijvingsformulier.

Inschrijvingsformulier

Persoonsgegevens
Naam
Voornaam
Email
Bedrijfsgegevens
Onderneming
Functie
Adres
Gemeente
Postcode
Telefoon
Fax
Website
BRAINSTORMSESSIE
Gelieve bij elk thema uw voorkeur aan te vinken, "1" bij het thema van de sessie die u bij voorkeur wilt bijwonen tot en met "6" bij een thema dat u niet of minder interesseert.
ICT 1  2   3   4   5   6
Gebouwen, infrastructuur en materialen 1  2   3   4   5   6
Energie en manufacturing 1  2   3   4   5   6
Voeding 1  2   3   4   5   6
Agro-industrie 1  2   3   4   5   6
Milieu, biotechnologie en chemie 1  2   3   4   5   6
Info
Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over IVPV-activiteiten
                                           

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.
Indien u deze mail niet ontvangt, gelieve contact op te nemen met steven.deneef@ugent.be