Afstandsleren

Het Instituut voor Permanente Vorming (IVPV) organiseert regelmatig opleidingen d.m.v. e-learning. Deze techniek verlaagt de drempel om te starten met postacademische en permanente vorming. Bovendien kan de cursist op die manier de opleiding volgen op een zelfgekozen ritme, tijdstip en plaats.

In de huidige samenleving en in de geest van 'levenslang leren' klinkt de kreet naar e-leren steeds luider. Tezelfdertijd nemen de mogelijkheden tot e-leren toe: denken we maar aan de steeds beter wordende interactieve multimediatechnieken via het web en de toenemende internetbandbreedte thuis en op het werk.

Voordelen afstandsleren

 • Tijd: men kan het cursusmateriaal studeren wanneer men het zelf wil
   
 • Plaats: men kan de cursus volgen overal waar er een PC voorhanden is
   
 • Tempo: men studeert de hoofdstukken in vóór er praktische oefeningen gegeven worden, maar men bepaalt zelf het tempo
   
 • Inhoud: cursisten kunnen stukken van het cursusmateriaal overslaan of herhalen naar eigen goeddunken

(Streaming) video

Al meer dan 10 jaar organiseert het IVPV opleidingen via afstandsonderwijs met behulp van audiovisuele media, eind de jaren 90 voornamelijk met videoconferenties. Deze techniek had een aantal nadelen en beperkingen die nu, als gevolg van de technologische ontwikkeling, geleidelijk worden opgelost.
Een aantal voordelen van de huidige werkwijze zijn:

 • De docent geeft zijn les op de gebruikelijke manier, met behulp van een powerpointpresentatie.
 • De desktop van de lesgever wordt integraal en digitaal gecapteerd, dus ook de cursorbeweging.
 • De slides worden met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid weergegeven.
 • De lesgever kan gebruik maken van een interactief witbord.
 • De geluidskwaliteit is hoog en door het gebruik van een dasspeldmicrofoon kan de lesgever vrij rondlopen in de les.

Demo's

Demo "on demand" streaming video.

Deze demo's kunnen worden bekeken met Windows Mediaplayer (Versie 11 of hoger) of met Realplayer .

Demo's in Flash video

Naast deze op Windows Media gebaseerde technologie maken we ook gebruik van een screencatcher waarvan het resultaat met de Flash speler kan bekeken worden, zoals in de opleiding milieucoördinator. (Om onderstaand fragment te bekijken heeft u Flash Player versie 10 of hoger nodig).


Voor meer info, mail naar de ICT-beheerder van het IVPV, steven.deneef@ugent.be.